WORKFLOW

WIZART IZKUŠNJA

Wizart Creative Agency izkušnja Vam omogoa polno zanesljivost pri digitalizaciji vašega podjetja, saj po vaših ustaljenih in uspešnih praksah naredimo digitalno kopijo možganov vašega podjetja. Temu sledi tudi možnost veje in boljše digitalne in tehnine diferenciacije poslovanja v primerjavi z  vam konkurennimi podjetji. Kadar doloen tok informacij v podjetju naronika ni razvit, niti v ne-digitalni obliki, takrat razvijemo kar se da, optimalnega.

FAZA 2

FAZA 1

Wireframe in Mock up (model) UX/UI zasnove in rešitev.

Wireframe in Mock up (model) revidirane verzije

Izdelava in razvoj sistema

Revizija programskega sistema

Testiranje in odpravljanje napak/hrošev.

Predaja in uvajanje zaposlenih naronika.

Seznanitev s tokom informacij v podjetju naronika.

Digitalna podoba podjetja, storitev ali izdelka/ov.

Precizna raziskava trga v podroju poslovanja naronika.

Po raziskavi sledi iskanje možnosti  unique selling pointa/ov.

Wireframe in Mock up (model) UX/UI zasnove in rešitev v grobi obliki.