Wizart-ikona-za-nalaganje Nalaganje...

Splošni pogoji za uporabo spletnih rešitev

Dobrodošli na https://www.wizart.si/ (»spletno mesto«), spletno mesto, ki ga zagotavlja IVH d.o.o. (»podjetje«). Za vašo uporabo spletnega mesta vedno veljajo naslednji pogoji in določila in se šteje, da ste te pogoje sprejeli z uporabo spletnega mesta. Preden začnete uporabljati spletno mesto, pozorno preglejte te pogoje in določila ter se prepričajte, da jih razumete. Če se s temi pogoji ne strinjate, morate nemudoma zapustiti spletno mesto.

I. SPLOŠNO

1.člen

Spletne rešitve obsegajo izdelavo spletnih strani in ostalih spletih rešitev.

Spletne rešitve so v celoti produkt lastnega znanja in razvoja podjetja IVH d.o.o.. (v nadaljevanju: “Izvajalec”), ki ima na njem vse avtorske in sorodne pravice.

2.člen

Izbrane spletne rešitve so Naročniku na voljo v treh delovnih dneh po zaključku projekta vzpostavitve in prejemu plačila izvedbe in zakupa. S plačilom izvedbe in zakupa je sklenjena pogodba med Izvajalcem in Naročnikom, obe stranki pa zavezujejo ti pogoji.

Naročnik s plačilom zakupa pridobi pravico do uporabe spletnih rešitev in grafične podobe za čas plačevanja zakupa. Vsi podatki in informacije, zbrani v sistemu spletne rešitve tekom uporabe spletnih rešitev so last naročnika.

Če Naročnik kljub obvestilom o poteku ne plača podaljšanja zakupa, se spletno mesto avtomatično deaktivira po 30-dneh. V kolikor se spletno mesto ne podaljša v roku 3 mesecev po deaktivaciji, je Izvajalec upravičen do enostranske odpovedi pogodbe in s tem izbrisa uporabnikovega računa in spletne strani Naročnika skupaj z vsemi vsebinami in podatki, brez obveznosti do Naročnika.

II. PRAVICE NAROČNIKA

3.člen

Naročnik z vsakokratnim plačilom oz. podaljšanjem zakupa spletnih rešitev pridobi naslednje pravice za čas trajanja zakupa:

  • brezplačno telefonske/e-mail pomoči ob plačilu letnega zakupa v obsegu, navedenemu v veljavnem ceniku, v ponudbi ali pogodbi,
  • zakup izbranih spletnih rešitev (naročnik pridobi zgolj pravico do uporabe, ne pa tudi drugih avtorskih pravic),
  • storitev gostovanja izbranih spletnih rešitev v obsegu, določenem v ponudbi oz. pogodbi.

III. OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV

4.člen

Izvajalec osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo. Način obdelave osebnih podatkov in pravice Naročnikov v zvezi s tem, so določene v Pravilniku o zasebnosti IVH d.o.o.., ki je sestavni del teh Splošnih pogojev za uporabo spletnih rešitev in je dostopen na tej povezavi.

IV. TRAJANJE ZAKUPA

5.člen

Naročnik plača zakup za spletne rešitve za dogovorjeno obdobje. Sistem o poteku zakupa Naročnika obvesti:

  • 15 dni pred potekom zakupa,
  • 8 dni pred potekom zakupa,
  • na dan poteka zakupa in
  • 8 dni po poteku zakupa.

Če Naročnik niti v 8 dneh po poteku zakupa, le-tega ne podaljša za izbrano obdobje, lahko spletna rešitev vključno s paketom gostovanja ter e-maili, preneha delovati do prejema naslednjega plačila. Plačila se knjižijo najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema.

V. ODGOVORNOST IZVAJALCA

6.člen

Izvajalec ne odgovarja za vsebine na spletnih rešitvah Naročnikov, za njihov izvor, avtorske pravice ali za kakršnekoli posledice, ki bi nastale z vsebinami na spletnih rešitev Naročnikov. V primeru zahteve iz strani državnega organa ali drugih pristojnih oseb in zakonitih imetnikov materialnih avtorskih pravic, bo Izvajalec odstranil vsebine iz spletne strani naročnika, v primeru ponavljajočih se kršitev pa odstranil uporabniški račun Naročnika, brez povrnitve zakupa.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7.člen

Naročnik mora ves čas skrbeti za varnost svojega sistema in na strežnik ne dodajati spornih ali škodljivih datotek ali pošiljati SPAM e-mail sporočil. V tem primeru bo Izvajalec odstranil vsebine iz spletne strani Naročnika, v primeru ponavljajočih se kršitev pa odstranil uporabniški račun Naročnika, brez povrnitve zakupa.

Na spletnem mestu wizart.si je prepovedana kakršnakoli uporaba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja Izvajalca.

VII. IZVAJANJE STREŽNIŠKIH KAPACITET, OMEJITEV ODGOVORNOSTI

8.člen

Izvajalec zagotavlja strežniške kapacitete, torej gostovanje spletnih rešitev v okviru paketa zakupa spletnih rešitev.

V primeru, da je strežnik nedosegljiv več kot 24 ur in je bila s tem Naročniku povzročena poslovna škoda, je odškodninska odgovornost Izvajalca omejena na plačan letni zakup Naročnika; v nasprotnem primeru Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo.

VIII. PRENEHANJE RAZMERJA

9.člen

Naročnik ali izvajalec lahko kadarkoli brez razloga prekineta sodelovanje s pisnim obvestilom in odpovednim rokom 30 dni.

V primeru prekinitve sodelovanja s strani Izvajalca je Izvajalec Naročniku dolžan vrniti sorazmerni delež plačanega zakupa do izteka zakupa.

V primeru prekinitve sodelovanja s strani Naročnika Izvajalec Naročniku ni dolžan vrniti sorazmernega deleža plačanega zakupa do izteka zakupa. V primeru prekinitve sodelovanja s strani Naročnika sredi projekta, npr. zaradi spremembe dejavnosti, je Naročnik dolžan Izvajalcu plačati celotni znesek vzpostavitve po ponudbi oz. pogodbi.

IX. OSTALO

10.člen

“Opominjanje” za neplačane račune je 2x brezplačno. Vsak nadaljni e-mail je 15 EUR in pisna pošta 45 EUR . DDV ni vključen v ceno.

Podpora za Naročnike

V ponudbi za zakup spletnih rešitev je navedeno, koliko podpore za Naročnike je vključeno v ceno zakupa. Le-ta je odvisna od izbranih rešitev in je natančneje opredeljena v ponudbi.

Če potrebujete pomoč pri uporabi vaših spletnih rešitev, nam pišite na info@wizart.si ali nas pokličite na 040 555 775.

Delovni čas

Delovni čas IVH d.o.o. je od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00.

Ptuj, dne 23.5.2018

IVH d.o.o.

Direktor: Aljoša Prelog

Zakaj izbrati nas?

Izberite Wizart DEV in doživite razliko, ki jo prinaša ekipa z dolgoletnimi izkušnjami, celostnim pristopom in strastjo do odličnosti.

Rezervirajte brezplačni posvet z našim strokovnjakom.